Частен съдебен изпълнител 803

район на действие Окръжен съд Бургас

Таня Маджарова

Като член на Камарата на Частните Съдебни Изпълнители, гарантирам на своите клиенти спазване на етичните норми, професионалната тайна и законите на Република България.

Какво е Частен съдебен изпълнител?

Частният съдебен изпълнител (ЧСИ) е лице, на което държавата възлага принудително изпълнение на частни и публични вземания. Той е независим и при изпълнение на своите функции се ръководи само от закона.

Как протича процесът на съдебно изпълнение?

Съдът определя вземането, парично или непарично, което подлежи на принудително изпълнение, като издава изпълнителен лист. В него се посочват длъжникът, кредиторът и се описва вземането. Този изпълнителен лист се предава от кредитора на Частния съдебен изпълнител, който образува изпълнително дело.

Частният съдебен изпълнител налага обезпечителна мярка, като налага запор или възбрана, в зависимост от вида на имуществото. И в двата случая основанието за Частния съдебен изпълнител да действа е актът на съда - без него и овластяването от страна на кредитора Частния съдебен изпълнител не може да извършва каквито и да било действия.

Play video

Услуги на Таня Маджарова

Научете още

Продажба на имоти

Estate sales

Продажба на МПС

Car sales

Продажба на имущество

Property sales