Тарифа

Дейността на Частния съдебен изпълнител се регулира от държавата. Тарифата за извършваните от частния съдебен изпълнител услуги се определя с постановление на Министерски съвет, на основание на Закона за Частните съдебни изпълнители. Самата тарифа може да изтеглите от прикачените файлове. ЧСИ 803 е регистриран по ДДС.

 

Тарифен калкулатор

За да Ви улесним при пресмятането на пропорционалните такси по т.26 , създадохме настоящият тарифен калкулатор. Въведете информация за размера на паричното вземане в полето по-долу и след това натиснете бутон "Изчисли".

 

 

Банкови сметки

1. Сметка за дължими суми от длъжници или от осребряване на тяхно имущество

ЦКБ - клон Бургас
BIC: CECBBGSF
BG88CECB97905048706300

2. Сметка за такси по тарифата

ЦКБ - клон Бургас
BIC: CECBBGSF
BG47CECB97901048706301

3. Сметка за разноски и други

ЦКБ - клон Бургас
BIC: CECBBGSF
BG20CECB97901048706302

Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители