Кариера

06.2005 - 11.2006 г.

Булбанк АД

дирекция „Управление на кредитите и риска”

сектор „Проблемни кредити” регион Бургас и Варна

Юрисконсулт

12.2001 - 06.2005 г.

Министерство на Финансите

Агенция за Държавни Вземания, РД – Бургас.

Главен публичен изпълнител

04.2001 - 12.2001 г.

Окръжен съд - Бургас

Съдебен кандидат

05.1998 - 09.2000 г.

"Луксор" - недвижими имоти

Прокурист

12.1994 - 05.1998 г.

"Форос" - недвижими имоти, клон Бургас

Мениджър

 

Образование

1996 - 2001 г.

Бургаски Свободен Университет

Специалност: Право

Степен: Магистър - юрист

1991 - 1994 г.

Бургаски Свободен Университет

Педагогически факултет

Специалност: предучилищна и начална училищна педагогика

Специализация: социална педагогика

1989 - 1991 г.

Полувисш педагогически институт “Хр.Ботев “ гр.Бургас

Специалност: Предучилищна педагогика

1983 - 1987 г.

Немска езикова гимназия “Вилхелм Пик “ гр. Бургас

 

Езици

Немски

писмено и говоримо

Правила за професионално поведение на ЧСИ