От 01.07.2009 година публичните продажби се публикуват на страницата на Камара на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) - http://www.sales.bcpea.org на името на ЧСИ № 803

Продажба на имоти

Estate sales

Продажба на МПС

Car sales

Продажба на имущество

Property sales