Бургас
ул. Св. Св. Кирил и Методий № 2
Т: 056 82 65 24
М: 088 77 111 23
ICQ: 402 724 604

Добре дошли на www.madzharova.com!

След старта на реформата на съдебното изпълнение през 2005 година, като част от усилията за подобряване и модернизиране на правосъдната система на Република България, дейностите по принудително изпълнение се извършват и от Частни Съдебни Изпълнители.

Като пълноправен Частен Съдебен Изпълнител, имам желание и амбиция да приложа опита и професионализма си при решаване на Вашите проблеми. Като член на Камарата на Частните Съдебни Изпълнители, гарантирам на своите клиенти спазване на етичните норми, професионалната тайна и законите на Република България.

Определеният ми район на действие - Окръжен съд Бургас, обхваща следните районни съдилища:

 • Бургас
 • Айтос
 • Карнобат
 • Малко Търново
 • Несебър
 • Поморие
 • Средец
 • Царево

Какво е Частен съдебен изпълнител?

Частният съдебен изпълнител (ЧСИ) е лице, на което държавата възлага принудително изпълнение на частни и публични вземания. Той е независим и при изпълнение на своите функции се ръководи само от закона. Частният Съдебен изпълнител е висококвалифициран професионалист с юридическа правоспособност и минимум три години юридически стаж. Частният съдебен изпълнител е издържал конкурс, организиран и проведен от Министъра на правосъдието, встъпил е в длъжност и е положил клетва пред Съвета на Камарата на Частните Съдебни Изпълнители.

Как протича процесът на съдебно изпълнение?

Съдът определя вземането, парично или непарично, което подлежи на принудително изпълнение, като издава изпълнителен лист. В него се посочват длъжникът, кредиторът и се описва вземането. Този изпълнителен лист се предава от кредитора на Частния съдебен изпълнител, който образува изпълнително дело.

Частният съдебен изпълнител налага обезпечителна мярка, като налага запор или възбрана, в зависимост от вида на имуществото. И в двата случая основанието за Частния съдебен изпълнител да действа е актът на съда - без него и овластяването от страна на кредитора Частния съдебен изпълнител не може да извършва каквито и да било действия.

След като ЧСИ получи акта на съда и молбата на кредитора, той образува изпълнително дело. В общия случай изпълнителното производство протича през следните основни фази:

 1. Събиране на информация за длъжника и неговото имущество.
 2. Налагане на обезпечителни мярки
 3. Осребряване на длъжниковото имущество (при парични вземания)
 4. Удовлетворяване на кредиторите - с изплащане на целия или част от дълга (при парични вземания) или с удовлетворяване на непаричното вземане (предаване на движими вещи и пр.).